IStock 1347197740 web
Maatwerk invulling van de 3e lijn

Audits & Co biedt maatwerk oplossingen voor de invulling van de Interne Audit functie en de Concerncontroller functie – de zogenaamde 3e lijn – bij woningcorporaties.  Dit biedt corporaties de flexibiliteit, professionaliteit, onafhankelijkheid en continuïteit die gewenst is bij de invulling van deze functies.

Toegevoegde waarde van een effectieve 3e lijn

Binnen het ‘three lines model’, een breed geaccepteerd model voor de inrichting van governance, risicomanagement en interne beheersing (control), draagt de 3e lijn bij aan het bereiken van de doelstellingen van een organisatie door de effectiviteit van de processen van governance, risicomanagement en interne beheersing te evalueren en aanbevelingen te doen om die te verbeteren. Een effectief functionerende 3e lijn richt zich daarbij niet alleen op het beperken van risico’s, maar stelt een organisatie juist in staat kansen te benutten en risico’s beheerst te nemen. Door haar werkzaamheden verschaft de 3e lijn zekerheid (assurance) aan het bestuur en de Raad van Commissarissen dat de interne risicobeheersing in de organisatie op orde is en passend is bij de doelstellingen van de organisatie.

3lijnsrisicomanagement 3 02

Met Audits & Co vullen we de 3e lijn effectief voor u in

Met onze maatwerkoplossingen ondersteunen wij corporaties op het vlak van interne audit en concerncontrol. Samen met u zoeken we de beste oplossing voor uw 3e lijn vraagstukken door middel van onder andere:

  • Advisering over inrichtingsvraagstukken
  • Brede ondersteuning op het vlak van interne audit, van het uitvoeren uitvoering van interne audits
  • Co-sourcing of outsourcing, de gehele of gedeeltelijke invulling van de interne audit functie
  • Tijdelijke of parttime invulling van de concerncontroller functie

Wij bieden corporaties flexibiliteit, professionaliteit (gebaseerd op best practices) en continuïteit in de invulling van de 3e lijn, waarbij wij vanuit een onafhankelijke positie u kunnen adviseren en een ‘blik van buiten’ bieden.

Inrichting 3Lines Model

Het ‘three lines model’ is een breed geaccepteerd model voor de inrichting van governance, risicomanagement en interne beheersing (control). Waarbij ook de toezichthouders aangeven dat zij dit model belangrijk vinden voor goed risicomanagement. Maar hoe richt je dit model nu in bij een woningcorporatie?

Interne Audit functie

Interne audit is een functie die onafhankelijke en objectieve assurance- (zekerheid) en adviesdiensten levert die gericht zijn op het beheersen en verbeteren van de bedrijfsactiviteiten van een corporatie. Maar hoe laat je deze functie nu maximaal waarde toevoegen aan de realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen?

Concerncontrol functie

Een goed functionerende Controlfunctie kan bijdragen aan de tegenspraak die in het besluitvormingsproces van de corporatie is georganiseerd. De onafhankelijke positie van de Controlfunctie is hierbij van belang. Maar hoe richt je deze functie in de vorm van een concerncontroller goed in de 3e lijn in?

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van het inrichten van het 3 lines model bij uw corporatie? Maak een afspraak met Frank van Egeraat. In een oriënterend gesprek komt u alles te weten over onze mogelijkheden voor uw organisatie.

23389 026 AUDITS logo 1 Tekengebied 1

Audits & Co is een initiatief van Accent Advies en Trevian met als doel woningcorporaties te ondersteunen bij de invulling van de 3e lijns activiteiten.