Interne audit – onafhankelijk en objectief

Interne audit is een functie die onafhankelijke en objectieve assurance- (zekerheid) en adviesdiensten levert die gericht zijn op het beheersen en verbeteren van de bedrijfsactiviteiten van een organisatie. Een interne audit functie ondersteunt een organisatie bij het bereiken van haar doelstellingen door de effectiviteit van de processen van governance, risicomanagement en interne beheersing te evalueren en aanbevelingen te doen om die te verbeteren.

Toegevoegde waarde van de interne audit functie

De toegevoegde waarde van interne audit zit in de objectieve zekerheid en het inzicht dat de functie verschaft aan het bestuur, de Raad van Commissarissen en het senior management:

  • Zekerheid dat de organisatie functioneert zoals bedoeld
  • Inzicht in mogelijkheden om prestaties, processen, procedures en risicobeheersing te verbeteren, kosten te reduceren en zodoende doelstellingen te realiseren en meer waarde te creëren
  • Door middel van objectieve beoordeling van de governance, het risicomanagement en de interne beheersing in de organisatie

Uitdaging invulling interne audit functie

Een van de grote uitdagingen voor corporaties om de interne audit functie in te vullen, is de omvang van de organisatie. Doordat het geen full-time dienstverband is, wordt de functie vaak gecombineerd met 1e en 2e lijns rollen. Hiermee komt de onafhankelijkheid van de interne auditor in het geding.

Daarnaast is de beschikbaarheid van audit professionals een uitdaging. Bij een corporatie is de omvang van de functie beperkt en daarmee vaak een solo-functie. Dit  maakt de rol voor de professional minder aantrekkelijk, omdat hij graag wil sparren om zo de kwaliteit van zijn werk te borgen.

Onze diensten op het gebied van interne audit

Corporaties hebben verschillende opties om de interne audit functie in te vullen. De basisopties zijn het ‘in house’ organiseren van de functie of het volledig uitbesteden daarvan (outsourcing). Tussen deze twee opties zit een derde optie, namelijk een hybride variant, ook wel co-sourcing genoemd. Audits & Co biedt oplossingen voor de invulling van de interne audit functie in ieder van de drie genoemde varianten.

In house

De ‘in house’ interne audit functie ondersteunen wij op het gebied van vaktechniek, het in kaart brengen van het audit landschap (de ‘audit universe’), het opstellen van een audit jaarplan, het inrichten van een proces/systeem voor de bewaking van audit bevindingen en aanbevelingen, of het uitvoeren van audits op terreinen waarop de interne audit functie onvoldoende expertise heeft. Ook kunnen wij een onafhankelijke beoordeling uitvoeren van de effectiviteit van het functioneren van de interne audit functie.

Outsourced

Als de corporatie de intern audit functie wil uitbesteden, dan kan Audits & Co de corporatie volledig ‘ontzorgen’ bij het invullen van de interne audit functie. Wij voeren alle voorkomende audit activiteiten uit (waaronder planning, uitvoering, rapportage, bewaking van audit punten, etc), en leggen hierover verantwoording af aan het bestuur en de RvC. Hiermee is de continuïteit, professionaliteit en onafhankelijkheid van de interne audit functie gewaarborgd. Bovendien brengt Audits & Co een ‘blik van buiten’ omdat wij  meerdere corporaties op deze wijze bedienen.

Co-sourced

In de co-sourcing variant maken wij maatwerk afspraken met de corporatie over de audit activiteiten die de corporatie zelf blijft uitvoeren (bv. planning en bewaking van audit punten) en activiteiten die Audits & Co voor de corporatie zal uitvoeren (bv. uitvoering van audits en rapportage daarover).

Invulling audit functie

In bijgaand artikel werken we de keuzes voor de inrichting van de audit functie uit voor woningcorporaties. Hierbij benoemen wij de voor- en nadelen van ieder van mogelijkheden en schetsen een beoordelingskader voor de beoordeling van de interne audit functie.

23389 026 AUDITS logo 1 Tekengebied 1

Audits & Co is een initiatief van Accent Advies en Trevian met als doel woningcorporaties te ondersteunen bij de invulling van de 3e lijns activiteiten.