IStock 1464853466 web
Interne audit en control diensten, afgestemd op uw behoefte 

Maatwerk oplossingen voor de invulling van de interne audit functie en de concerncontroller functie – de 3e lijn – bij woningcorporaties.

Waarde toevoegen

De control- en/of interne audit functie is een discipline die waarde toevoegt voor een woningcorporatie door risicogebaseerde en objectieve assurance, advies en inzicht te bieden aan het management, het bestuur en de Raad van Commissarissen.

Wij houden de organisatie scherp, enerzijds door een ‘luis in de pels’ te zijn, en anderzijds door opbouwende feedback en adviezen te geven. Wij zijn een kritische gesprekspartner en hebben een natuurlijke adviesfunctie als het gaat om het risicomanagement en de interne beheersing in een organisatie. We wijzen daarbij niet alleen op zaken die niet goed gaan en verbetering behoeven, maar ook op zaken die wel goed gaan.

Inrichting 3Lines Model

Het ‘three lines model’ is een breed geaccepteerd model voor de inrichting van governance, risicomanagement en interne beheersing (control). Waarbij ook de toezichthouders aangeven dat zij dit model belangrijk vinden voor goed risicomanagement. Maar hoe richt je dit model nu in bij een woningcorporatie?

Interne Audit functie

Interne audit is een functie die onafhankelijke en objectieve assurance- (zekerheid) en adviesdiensten levert die gericht zijn op het beheersen en verbeteren van de bedrijfsactiviteiten van een corporatie. Maar hoe laat je deze functie nu maximaal waarde toevoegen aan de realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen?

Concerncontrol functie

Een goed functionerende Controlfunctie kan bijdragen aan de tegenspraak die in het besluitvormingsproces van de corporatie is georganiseerd. De onafhankelijke positie van de Controlfunctie is hierbij van belang. Maar hoe richt je deze functie in de vorm van een concerncontroller goed in de 3e lijn in?

Clientstory

“Het is voor ons belangrijk om deze blik van buiten mee te nemen in het functioneren van de organisatie. Deze derde lijn is een goede toevoeging op de eerste en de tweede lijn, die hierdoor ook beter hun werk kunnen doen” Ymere

Invulling audit functie

In bijgaand artikel werken we de keuzes voor de inrichting van de audit functie uit voor woningcorporaties. Hierbij benoemen wij de voor- en nadelen van ieder van mogelijkheden en schetsen een beoordelingskader voor de beoordeling van de interne audit functie.

Webinar 22 mei 2024: hoe beoordeel je als (concern) controller de marktconformiteit van investeringsbesluiten?

Als (concern) controller ben je betrokken bij de beoordeling van voorstellen met verstrekkende financiële gevolgen, zoals investeringsvoorstellen. Het beoordelen van dergelijke voorstellen is er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden. De kosten van nieuwbouw en renovatie zijn de afgelopen jaren fors toegenomen.

23389 026 AUDITS logo 1 Tekengebied 1

Audits & Co is een initiatief van Accent Advies en Trevian met als doel woningcorporaties te ondersteunen bij de invulling van de 3e lijns activiteiten.