Interne audit functie bij Ymere

Sinds 2020 heeft Ymere de interne audit functie uitbesteed aan Accent Advies, één van de initiatiefnemers van ‘Audits & Co’. Ymere koos destijds voor uitbesteding om de onafhankelijkheid, professionaliteit en continuïteit van de interne audit functie beter te waarborgen.

Accent vult voor Ymere de volledige interne audit cyclus in: van het opstellen van een risicogebaseerd audit jaarplan, het uitvoeren van de audits tot het bewaken van de opvolging van aanbevelingen en de periodieke rapportage daarover aan het Directieteam en de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen.

De interne auditors van Accent werken bij de uitvoering van audits nauw samen met medewerkers van Ymere, zowel in de eerste als de tweede lijn. Ze werken in de regel op kantoor van Ymere, waardoor ze zichtbaar zijn en benaderbaar zijn voor de organisatie. Hun aanwezigheid en het werk dat ze uitvoeren voelt voor de organisatie ‘vertrouwd’ en niet als ‘bedreigend’.

Drie jaar na de start van de uitbesteding evalueerde het Directieteam van Ymere de ervaringen met de invulling van de interne audit functie. Die ervaringen zijn positief. Met name de ‘blik van buiten’ ervaart het Directieteam als waardevol; de auditors kunnen reflecteren op de processen bij Ymere vanuit hun ervaring bij andere corporaties. Daarnaast kennen zij de organisatie en de medewerkers inmiddels goed, en verdiepen zij zich in ‘de wereld van Ymere’.

Marike Bonhof, statutair directeur van Ymere, over de samenwerking met Accent Advies: “Ik ervaar de interne auditors van Accent als positief kritische gesprekspartners. Ze houden ons scherp in hoe wij processen hebben georganiseerd en risico’s beheersen. Daarmee zijn ze een belangrijke toevoeging op de eerste en tweede lijn in de organisatie.”

Onze diensten op het gebied van interne audit

Corporaties hebben verschillende opties om de interne audit functie in te vullen. De basisopties zijn het ‘in house’ organiseren van de functie of het volledig uitbesteden daarvan (outsourcing). Tussen deze twee opties zit een derde optie, namelijk een hybride variant, ook wel co-sourcing genoemd. Audits & Co biedt oplossingen voor de invulling van de interne audit functie in ieder van de drie genoemde varianten. 

Invulling audit functie

In bijgaand artikel werken we de keuzes voor de inrichting van de audit functie uit voor woningcorporaties. Hierbij benoemen wij de voor- en nadelen van ieder van mogelijkheden en schetsen een beoordelingskader voor de beoordeling van de interne audit functie.

23389 026 AUDITS logo 1 Tekengebied 1

Audits & Co is een initiatief van Accent Advies en Trevian met als doel woningcorporaties te ondersteunen bij de invulling van de 3e lijns activiteiten.