Hoe beoordeel je als (concern) controller de marktconformiteit van investeringsbesluiten?

Webinar 22 mei 2024

Op 22 mei 2024 verzorgde Audits & Co een Webinar getiteld “Hoe beoordeel je als (concern) controller de marktconformiteit van investeringsbesluiten?” Als (concern) controller ben je betrokken bij de beoordeling van voorstellen met verstrekkende financiële gevolgen, zoals investeringsvoorstellen. Het beoordelen van dergelijke voorstellen is er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden. De kosten van nieuwbouw en renovatie zijn de afgelopen jaren fors toegenomen. De benchmark van ‘Watkostdebouwvaneenhuurwoning’ wordt gebruikt door ontwikkelaars, assetmanagers, beleidsmakers, controllers en bestuurders bij het zoeken naar voorbeelden, het onderbouwen van investeringen en het doorrekenen van portefeuillebeleid.

Onze diensten op het gebied van concerncontrol

Audits & Co ondersteunt corporaties bij de invulling van de functie van Concerncontroller. Dit doen wij op een tijdelijke (interim) basis, bijvoorbeeld als een functie vacant is, of op een permanente basis. In dat laatste geval passen wij onze inzet aan de behoefte van de corporatie aan. Zo hanteren wij het concept van ‘Concerncontroller voor 1 dag’ voor corporaties die bij tijd en wijle, maar niet dagelijks, behoefte hebben aan een onafhankelijke, positief kritische blik van buiten. Zo zijn wij bij meerdere corporaties actief, hetgeen meerwaarde voor de corporatie oplevert.

23389 026 AUDITS logo 1 Tekengebied 1

Audits & Co is een initiatief van Accent Advies en Trevian met als doel woningcorporaties te ondersteunen bij de invulling van de 3e lijns activiteiten.